Local News

4 days ago

Κύπρος: Επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος το 2020

By The Impossible Team

Local News

4 days ago

Κύπρος: Επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος το 2020

Μεγάλη οικονομική έρευνα των ευρωπαϊκών επιμελητηρίων με την συμμετοχή του ΚΕΒΕ

By The Impossible Team


Επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος το 2020 τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη καταδεικνύει Πανευρωπαϊκή Οικονομική Έρευνα των Ευρωεπιμελητηρίων για το Επιχειρηματικό Κλίμα στην Ευρώπη.

Η έρευνα διεξάγεται κάθε χρόνο το φθινόπωρο με τη συμμετοχή των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων. Φέτος στην έρευνα συμμετείχαν περίπου 53000 επιχειρήσεις σε 28 χώρες και τα αποτελέσματα της ανακοινώθηκαν πρόσφατα.

Τα ευρήματα για την Κύπρο συμβαδίζουν σε γενικές γραμμές με τα όχι τόσο αισιόδοξα ευρήματα της πανευρωπαϊκής έρευνας για το 2020 αν και βρίσκονται λίγο πιο πάνω από τον πανευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας που αφορούν τις Κυπριακές επιχειρήσεις είναι:

Οι κυριότερες προκλήσεις που αναμένουν να αντιμετωπίσουν οι Κυπριακές επιχειρήσεις το 2020 είναι η εσωτερική αλλά και η εξωτερική ζήτηση ενώ πολύ ψηλά στις προκλήσεις βρίσκονται και οι χρηματοδοτικές συνθήκες. Αναφέρεται ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οι κυριότερες προκλήσεις αφορούν την εσωτερική ζήτηση, το εργατικό κόστος και την έλλειψη εργατικού δυναμικού με τις κατάλληλες δεξιότητες.

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι όσον αφορά την Κύπρο, η έλλειψη εργατικού δυναμικού με τις κατάλληλες δεξιότητες αλλά και οι επιπτώσεις του Brexit έχουν κερδίσει έδαφος σε σχέση με πέρσι, διπλασιάζοντας τα ποσοστά τους.

46% των Κυπριακών επιχειρήσεων πιστεύουν ότι θα έχουν αυξημένες εγχώριες πωλήσεις το 2020 (επιδείνωση από το 57% της περσινής έρευνας για το 2019 αλλά 5η καλύτερη πρόβλεψη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο).

47% των Κυπριακών επιχειρήσεων πιστεύουν ότι θα έχουν αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό το 2020 (ο μόνος δείκτης που παρουσιάζει αύξηση από το 36% της περσινής έρευνας για το 2019 και 2η καλύτερη πρόβλεψη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο).

44% των Κυπριακών επιχειρήσεων πιστεύουν ότι θα προβούν σε αυξημένες επενδύσεις το 2020 (επιδείνωση από το 52% της περσινής έρευνας για το 2019 και 8η καλύτερη πρόβλεψη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο).

46% των Κυπριακών επιχειρήσεων εκφράζουν περισσότερη αισιοδοξία για το 2020 (επιδείνωση από το 54% της περσινής έρευνας για το 2019 και 10η καλύτερη πρόβλεψη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο).

Όσον αφορά τα πανευρωπαϊκά ευρήματα:

Οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναμένουν μείωση στα έσοδα από εγχώριες πωλήσεις. Αυτό οφείλεται πιθανότατα στη μείωση των ρυθμών ανάπτυξης στις πλείστες Ευρωπαϊκές χώρες που αναμένεται να επηρεάσει την αγοραστική δύναμη και κατά συνέπεια την εγχώρια ζήτηση.

Οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναμένουν σημαντική μείωση στα έσοδα από εξαγωγές, τη μεγαλύτερη από το 2010. Ο «δασμολογικόςπόλεμος» με τις ΗΠΑ αλλά και άλλες εξελίξεις όπως το Brexit κάνουν τις επιχειρήσεις να είναι απαισιόδοξες.

Η απασχόληση στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω το 2020 πιθανότατα σαν αποτέλεσμα της αύξησης του κόστους εργασίας και της συνεχιζόμενης έλλειψης του εργατικού δυναμικού με τις κατάλληλες δεξιότητες.

Κατά συνέπεια η επιχειρηματική εμπιστοσύνη έχει επίσης πτωτική τάση όσον αφορά το 2020. "Τα πιο πάνω ευρήματα τόσο όσον αφορά τις πανευρωπαϊκές προβλέψεις αλλά και ιδιαίτερα τις προβλέψεις που αφορούν την Κύπρο δεν μας επιτρέπουν να εφησυχάζουμε αφού υπάρχει ακόμα αρκετός δρόμος να διανυθεί για να φτάσουμε στα προ της κρίσης επίπεδα", αναφέρει σε ανακοίνωση το ΚΕΒΕ.

Στην κατεύθυνση αυτή το ΚΕΒΕ τονίζει ότι τη νέα χρονιά πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια για να εξαλείψουμε τις εναπομείνασες πληγές που μας έχει κληροδοτήσει η οικονομική κρίση και κυρίως το πρόβλημα των μη εξυπηρετουμένων δανείων που επηρεάζει και τις χρηματοδοτικές συνθήκες, ενώ θα πρέπει παράλληλα να διαχειριστούμε σωστά τις εσωγενείς και εξωγενείς προκλήσεις και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα της οικονομίας.

Ταυτόχρονα προσθέτει ότι θα πρέπει να εκσυγχρονίσουμε και να αναμορφώσουμε το οικονομικό μας μοντέλο, να απλοποιήσουμε το ρυθμιστικό μας πλαίσιο, να προχωρήσουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας μας και την εντονότερη ενσωμάτωση της υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας στις παραγωγικές διαδικασίες, να προωθήσουμε και διευκολύνουμε την επιχειρηματικότητα και να δώσουμε έμφαση στους νέους τομείς επιχειρηματικής δράσης.

"Πρωταρχική μας μέριμνα πρέπει επίσης να είναι η μετατροπή της Κύπρου σε κέντρο ξένων επενδύσεων αξιοποιώντας περισσότερο τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα για σκοπούς προσέλκυσης νέων επενδύσεων και ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το σημαντικό γεωστρατηγικό μας ρόλο στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Στην κατεύθυνση αυτή καίριας σημασίας είναι η απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν τις στρατηγικές επενδύσεις", προστίθεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΔΩ: Οι πόλεις που δεν κοιμούνται ποτέ!

SHARE
FETCHING MORE CONTENT

Window will close in 15 secs

QUOTE OF THE DAY

The mind is everything. What you think you become

- Buddha