Η Αγγέλα Παναγιώτου μιλά για το Impossible Pitch Web Summit Edition

Window will close in 15 secs

QUOTE OF THE DAY

It always seems impossible until it’s done

- Nelson Mandela, 1918-2013

, President of South Africa from 1994 to 1999