New Advice

20.03.2019

Συμβουλές για Κτηνιάτρους: Πως να διαχειρίζεστε την ομάδα σας!

New Advice

20.03.2019

Συμβουλές για Κτηνιάτρους: Πως να διαχειρίζεστε την ομάδα σας!


Οι κτηνίατροι που διατηρούν ιδιωτική κλινική, πέρα από την διαγνωστική τους επιστημονική ευθύνη, πέρα από την επικοινωνία τους με ιδιοκτήτες ζώων, έχουν επιπλέον την ευθύνη για αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση του προσωπικού τους.

του Γεώργιου Κούλα

Το να είναι ένας κτηνίατρος με ακριβείς διαγνώσεις ή επιτυχημένος σε χειρουργικές επεμβάσεις δεν είναι από μόνο του αρκετό για να εξασφαλίσει την επιτυχία αλλά και την ομαλή λειτουργία της ιδιωτικής κλινικής.

Ενδεικτικό σε αυτό, είναι το γεγονός πως μέσα από το εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο που δόθηκε σε κτηνιάτρους στο πλαίσιο του έργου, το 59% των ερωτηθέντων στην Κύπρο δήλωσε πως θα επιθυμούσε εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης κτηνιατρείου.

Ποια είναι όμως αυτά τα στοιχεία που θα βοηθήσουν τον κτηνίατρο – ιδιοκτήτη της κλινικής να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία αλλά και την πιστότητα των εργαζομένων; Τι χρειάζεται να εφαρμόσει για να μπορέσει να διαχειριστεί και να επικοινωνήσει σωστά το όραμα του;

Σωστή ανατροφοδότηση (feedback)
Είναι ευθύνη του διευθυντή να υπενθυμίζει αλλά και να καθοδήγει τους εργαζομένους ως προς τον στόχο του οργανισμού. Μέρος της ανατροφοδότησης είναι η ενθάρρυνση των εργαζομένων, η επίδειξη των δυνατών και αδύνατων στοιχείων τους, ενώ παράλληλα η καθοδήγηση για βελτίωση στα πεδία που ο εργαζόμενος υστερεί. Η σωστή ανατροφοδότηση πρέπει να γίνεται σε συχνά και σε προκαθορισμένα διαστήματα ενώ μέσω αυτής της διαδικασίας να μπορεί και ο εργαζόμενος να παίρνει θέση σε θέματα που άπτονται του οργανισμού.

Ενθάρρυνση για συνεργασία
Αναπόφευκτα, η ομάδα εργαζομένων σας θα είναι πιο ευτυχισμένοι εάν επικρατεί ομαδικό και καλό κλίμα στον εργασιακό χώρο. Αυτό ως συνήθως έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, και καλύτερες επιδόσεις στον χώρο εργασίας.

Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται ενθάρρυνση προς τα μέλη της ομάδας για συνεργασία. Στην ομάδα σας, κάθε εργαζόμενος έχει τα δυνατά αλλά και τα αδύνατα χαρακτηριστικά του. Σκοπός της ενθάρρυνσης για ομαδική εργασία, είναι η ανάδειξη των δυνατών στοιχείων του κάθε εργαζομένου και δια του συνδυασμού των δυνατών αυτών στοιχείων να προκύπτει η δημιουργία αξίας στον οργανισμό, της οποίας τελικός αποδέκτης θα είναι ο πελάτης.

Αποφύγετε το Burnout των εργαζομένων
Ως προϊστάμενος έχετε την ευθύνη να θέσετε τα όρια εργασίας - υπερωριακής και μη - αλλά και της δυνατότητας χαλάρωσης. Παράλληλα, είναι ευθύνη των προϊσταμένων να χαράξουν και πολιτικές σε ένα εργασιακό μοντέλο που θα μπορεί να προσδίδει work-life balance.

Ανταμοιβή (Rewards Management)
Η διαχείριση ανταμοιβών στοχεύει στη δημιουργία τόσο της πιστότητας των εργαζομένων όσο και στη δημιουργία κινήτρων. Τα εργαλεία για τους ιδιοκτήτες κλινικών είναι πάρα πολλά καθώς η ανταμοιβή των εργαζομένων μπορεί να είναι είτε χρηματική είτε λεκτική είτε ακόμα και σε επίπεδο παροχής επιπλέον ωφελημάτων -όπως επιπλέον μέρες ανάπαυσης.

Ανάπτυξη Προσωπικού
Η συνεχής ανάπτυξη του προσωπικού θεωρείται θεμελιώδης. Ως προϊστάμενος είστε υπεύθυνος να δημιουργήσετε μαζί με τους εργαζόμενους σας, ατομικά αναπτυξιακά σχέδια (Individual Development Plans). Τα σχέδια αυτά, θα βασίζονται στις προτεραιότητες της κλινικής σας αλλά και θα είναι ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων σας και των στοιχείων εκείνων που θα χρειάζονται ενδυνάμωση.

Στo πλαίσιοo του ερευνητικού προγράμματος Erasmus+“COMVET: ΑΝAΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤHΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIAΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙAΤΡΩΝ” διερευνήθηκαν σε πρωτογενές επίπεδο και αναλύθηκαν, μεταξύ άλλων, οι ανάγκες εκπαίδευσης των κτηνιάτρων σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική τους κατάρτιση.

Το ερευνητικό έργο COMVET, συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε από το πρόγραμμα Erasmus+ και έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης μεθοδολογίας κατάρτισης για κτηνιάτρους σε θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων διαπροσωπικής επικοινωνίας με τον πελάτη / ιδιοκτήτη του ζώου.Partnersτου εν λόγω έργου προέρχονται από 3 χώρες της Ε.Ε (Κύπρος – Charakis Research & Consulting Ltd.) ,Πολωνία (ΚΙΚΟ Educational Solutions) και Ελλάδα (Synolic S.A)

SHARE
FETCHING MORE CONTENT

Window will close in 15 secs

QUOTE OF THE DAY

Δεν ελπίζω τίποτα. Δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι λέφτερος

- Νίκος Καζαντζάκης

, 1883-1957, Έλληνας συγγραφέας