Opinion Works

12.03.2018

Επενδυτικά Ταμεία Ακινήτων ως εργαλείο μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

By KPMG Team

Opinion Works

12.03.2018

Επενδυτικά Ταμεία Ακινήτων ως εργαλείο μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

By KPMG Team


Πέντε χρόνια έχουν ήδη περάσει από το αποκορύφωμα της τραπεζικής κρίσης στην Κύπρο το 2013 και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αν και σε τροχιά μείωσης, παραμένουν ακόμη σε ψηλά επίπεδα. Επίσης, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων περιορίζεται εάν προσθέσουμε και τα ακίνητα τα οποία έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία των τράπεζων μέσω διευθετήσεων ανταλλαγής χρέους. Σταχυολογώντας τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και αφαιρώντας το «περιτύλιγμα» του δανείου, παρατηρούμε ότι η επίλυση ενός μεγάλου μέρους αυτών θα επέλθει μόνο με την πώληση των ακινήτων που αποτελούν στις πλείστες περιπτώσεις τις υποθήκες για τα εν λόγω δάνεια.

Οπόταν, η περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων θα μπορούσε να είναι σε μεγάλο βαθμό μία από τις λύσεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η ανάπτυξη της οικονομίας της Κύπρου, όπως φαίνεται από τους βελτιωμένους μακρο-οικονομικούς δείτες, αποτελεί καλή πλατφόρμα για τον ευρύτερο τομέα των ακινήτων. Επίσης, η αυξημένη ζήτηση οικιών και διαμερισμάτων πολυτελείας για σκοπούς απόκτησης κυπριακού διαβατηρίου δημιουργεί μια περαιτέρω δυναμική στον συγκεκριμένο τομέα των ακινήτων.

Συνδυάζοντας από τη μια τις πωλήσεις ακινήτων που πρέπει να γίνουν με σκοπό τη λύση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και από την άλλη την αυξημένη ζήτηση αγοράς ακινήτων, η Κύπρος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει νέα επενδυτικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα επενδυτικά ταμεία ακινήτων. Οι υφιστάμενες νομοθεσίες στην Κύπρο για τέτοια ταμεία είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς. Η νέα νομοθεσία για Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (αναμένεται να ψηφιστεί στους επόμενους μήνες) θα δώσει ακόμη περισσότερη ευελιξία στους διαχειριστές τέτοιων ταμείων, χωρίς να υποσκάπτεται η προστασία των επενδυτών.

Το πλεονέκτημα για τον επενδυτή σε ένα τέτοιο ταμείο είναι ότι πετυχαίνει, σε πρώτη φάση, διασπορά στις επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία. Με επένδυση ενός πιο μικρού ποσού το οποίο μεμονωμένα δίνει επιλογή επένδυσης σε ένα μόνο, για παράδειγμα, ακίνητο, ο επενδυτής στο ταμείο πετυχαίνει διασπορά με επενδύσεις σε ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων και έτσι μειώνει τον κίνδυνο συγκέντρωσης σε ένα μόνο ακίνητο. Ταυτόχρονα, ο επενδυτής απολαμβάνει το όφελος από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες επαγγελματιών στον τομέα διαχείρισης ακινήτων. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο τομέας των ακινήτων είναι πιο σύνθετος από ότι αρχικά φαίνεται, με πολλές ιδιαιτερότητες και με σύνθετες πτυχές, όπου χρειάζονται οι εξειδικευμένες γνώσεις του διαχειριστή. Η ενεργή διαχείριση των ακινήτων από εξειδικευμένους επαγγελματίες διαχειριστές γίνεται με αυτό τον τρόπο διαθέσιμη και για μικρότερα ποσά επενδύσεων.

Η προστασία του επενδυτή αποτελεί φυσικά προτεραιότητα των νομοθεσιών που διέπουν την έγκριση για άδεια λειτουργίας τέτοιων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, όπως επίσης και για τη μετέπειτα λειτουργία αυτών. Τέτοια ταμεία εποπτεύονται με ενεργό τρόπο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, η οποία προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο προστασίας για τους επενδυτές. Τόσο οι νομοθεσίες όσο και οι Κανονισμοί που εκδίδει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου παρέχουν στους επενδυτές διαφάνεια και προστασία.

Η δημιουργία επενδυτικών ταμείων κάτω από την κυπριακή νομοθεσία για Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων παρέχει πρόσβαση, με πιο χαμηλό ποσό επένδυσης, στο ευρύ επενδυτικό κοινό σε ακίνητα με εισοδήματα, όπως για παράδειγμα ενοίκια, τα οποία διαφορετικά θα ήταν προσβάσιμα μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές και εύπορους ιδιώτες. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο ιδιαίτερα αυτή την εποχή των χαμηλών επιτοκίων, όπου η αγορά ψάχνει τόσο για διασπορά αλλά και για αυξημένες αποδόσεις από επενδυτικές επιλογές.

Ένα άλλο σημαντικό όφελος από τη δημιουργία και διάθεση επενδυτικών ταμείων ακινήτων είναι η δημιουργία ρευστότητας στην κατηγορία επένδυσης των ακινήτων, τα οποία γενικά δεν έχουν τη ρευστότητα που έχουν άλλες κατηγορίες επενδύσεων, όπως για παράδειγμα, μετοχές, κυβερνητικά ομόλογα, κλπ. Η εισαγωγή των ταμείων αυτών σε οργανωμένα χρηματιστήρια, παρέχει ρευστότητα η οποία καθιστά τις επενδύσεις αυτές πιο ελκυστικές στο επενδυτικό κοινό, αλλά και ταυτόχρονα δημιουργεί πιο πολύ βάθος και συνεπώς ανάπτυξη στον τομέα των ακινήτων στην Κύπρο. Φυσικά, όπως κάθε επενδυτική κατηγορία, έχουν και οι επενδύσεις αυτές τους δικούς τους ιδιαίτερους κινδύνους οι οποίοι πρέπει να αξιολογούνται με ολοκληρωμένο τρόπο από τους επενδυτές.

Αντώνης Ρούβας, Διοικητικός Σύμβουλος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, KPMG Limited

SHARE
FETCHING MORE CONTENT

Window will close in 15 secs

QUOTE OF THE DAY

Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων

- Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ.

, Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος