Opinion Works

30.10.2018

Ευρυζωνικότητα & Στόχοι

By KPMG Team

Opinion Works

30.10.2018

Ευρυζωνικότητα & Στόχοι

Επικρατεί η τάση για ανάπτυξη ολοένα και πιο πολύπλοκων δικτύων επικοινωνίας

By KPMG Team


Των Ιάκωβου Γαλανού και Σταύρου Ζαχαρίου*

Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουμε παρακολουθήσει την υψηλή διεισδυτικότητα των λεγόμενων σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνίας σε όλους σχεδόν τους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας. Επικρατεί η τάση για ανάπτυξη ολοένα και πιο πολύπλοκων δικτύων επικοινωνίας (τηλεπικοινωνιακών δικτύων), τα οποία υποστηρίζουν τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό χρηστών και τα οποία παρέχουν ολοένα και πιο ευρύ φάσμα εφαρμογών. Η αύξηση της ανάγκης για ανάπτυξη δικτύων που να παρέχουν μεγαλύτερες δυνατότητες δεν προήλθε μόνo από τη ραγδαία αύξηση των χρηστών του διαδικτύου, αλλά κυρίως από τις απαιτήσεις των νέων δικτυακών εφαρμογών.

Τη λύση προς την κάλυψη των αυξημένων αυτών αναγκών φαίνεται να δίνουν τα οπτικά συστήματα/δίκτυα επικοινωνίας, που σε σχέση με τα συμβατικά (χάλκινα), χρησιμοποιούν ως φορέα το «φως». Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούν την αρχιτεκτονική «Ίνα στο σημείο Χ» (FTTX – Fiber To The X) το οποίο σημείο «X» αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου υλοποιείται ένα δίκτυο οπτικής ίνας και μπορεί να φτάσει έως και στις καμπίνες μιας περιοχής (Οπτική Ίνα μέχρι τη καμπίνα – FTTC) αλλά ακόμα και σε ένα κτίριο (Οπτική Ίνα μέχρι το κτίριο – FTTB) ή σε μια κατοικία (Οπτική Ίνα μέχρι το σπίτι – FTTH). Γενικά με τα δίκτυα οπτικών ινών μπορούν να επιτευχθούν ταχύτητες της τάξης των 2.500 Mbps (ή 2.5 Gbps), που είναι κατά πολύ υψηλότερες από τις ταχύτητες που μπορούν να επιτευχθούν με τα καλώδια χαλκού (5 Mbps έως και 100 Mbps) και τα ομοαξονικά καλώδια (300 Mbps έως και 2 Gbps).

Μια σειρά πλεονεκτημάτων έχουν κάνει τις οπτικές ίνες να πρωταγωνιστούν στις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες:
• Μεγάλη χωρητικότητα πληροφορίας
• Χαμηλό βάρος και μικρό μέγεθος της οπτικής ίνας σε σύγκριση με ένα καλώδιο χαλκού
• Ασφάλεια. Είναι πιο δύσκολο να γίνει υποκλοπή του οπτικού σήματος
• Αντοχή σε δύσκολες συνθήκες περιβάλλοντος (υψηλές θερμοκρασίες)
• Δεν παράγονται στο εσωτερικό τους ηλεκτρικοί θόρυβοι.

Μειονεκτήματα των οπτικών ινών:
• Πιο υψηλό κόστος σε σύγκριση με τα καλώδια χαλκού
• Είναι πιο δύσκολη η εγκατάστασή τους
• Είναι πιο εύθραυστες
• Δεν πρέπει να λυγίζουν πολύ, γιατί διαφορετικά έχουν απώλειες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EE) δρομολόγησε τον Μάρτιο του 2010 τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Μέρος της στρατηγικής αυτής είναι και το Ψηφιακό Θεματολόγιο – Digital Agenda, με το οποίο η ΕΕ έθεσε στόχους για την ευρυζωνικότητα, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας ευρυζωνικής κάλυψης για όλους τους πολίτες της ΕΕ έως το 2020. Το Θεματολόγιο, το οποίο επικαιροποιήθηκε το 2012, ορίζει τρεις στόχους για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες:

  1. έως το 2013 να υπάρχει βασική ευρυζωνική σύνδεση για όλους τους πολίτες της EE,
  2. έως το 2020, να διασφαλιστεί ταχεία ευρυζωνική κάλυψη για όλους τους πολίτες της EE (> 30 Mbps)
  3. έως το 2020 να διασφαλιστεί η διείσδυση των υπερταχείων ευρυζωνικών συνδέσεων (> 100 Mbps) τουλάχιστον στο 50% των νοικοκυριών της ΕΕ.

Επίσης τον Σεπτέμβριο του 2016 η Επιτροπή παρουσίασε, στα πλαίσια του «Κοινωνία των Gigabit για το 2025», τρεις στρατηγικούς στόχους για το 2025, οι οποίοι συμπληρώνουν τους στόχους που έχουν τεθεί στο Θεματολόγιο:

• συνδεσιμότητα σε Gigabit, για όλους τους βασικούς κοινωνικοοικονομικούς κινητήριους μοχλούς (όπως τα σχολεία, οι συγκοινωνιακοί κόμβοι και οι βασικοί πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών)
• όλες οι αστικές περιοχές και όλες οι σημαντικές επίγειες διαδρομές μεταφορών να έχουν αδιάλειπτη κάλυψη 5G
• όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, αγροτικά ή αστικά, να έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, προσφέροντας ταχύτητα τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε ταχύτητα Gigabit.

Στην Κύπρο η CYTA προχώρησε πρόσφατα με την ανάπτυξη ενός δικτύου οπτικών ινών (FTTH), το οποίο ξεκίνησε ήδη να προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό υψηλές ταχύτητες ευρυζωνικού διαδικτύου. Η ανάπτυξη του δικτύου αυτού έχει ήδη αρχίσει στις αστικές περιοχές και πρόκειται να ολοκληρωθεί σε βάθος δεκαετίας. Ωστόσο, το δίκτυο βρίσκεται ήδη στη διάθεση των άλλων παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς αξιοποίηση και προσφορά χονδρικών υπηρεσιών. Η επένδυση θα κοστίσει περίπου 120 εκατ. ευρώ και ο στόχος είναι να φτάσει σε 200 χιλιάδες νοικοκυριά. Η CYTA προσφέρει πακέτα υπηρεσιών διαδικτύου με ταχύτητες μέχρι 160 Mbps για οικιακούς πελάτες και μέχρι 1 Gbps για επιχειρηματικούς πελάτες.

Η Cablenet προσφέρει εδώ και καιρό ταχύτητες πάνω από 50 Mbps, ενώ σήμερα οι ταχύτητες της φτάνουν μέχρι τα 180 Mbps. Οι άλλες δύο εταιρείες, ΜΤΝ και PrimeTel προσφέρουν πακέτα μέχρι και 50 Mbps. Η MTN διαθέτει ένα ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών έκτασης πάνω από 1000 χλμ., το οποίο βρίσκεται σε συνεχή αναπτυξιακή πορεία. Η PrimeTel έθεσε σε πιλοτική λειτουργία μια πρωτοποριακή τεχνολογία που ονομάζεται Fiber to the Building (FTTB) για διάθεση υπηρεσίας σταθερού διαδικτύου μέσω οπτικών ινών κατευθείαν στο σπίτι των συνδρομητών.

Με τις επενδύσεις στις οποίες προβαίνουν αυτή τη στιγμή οι Πάροχοι, φαίνεται ότι η Κύπρος θα μπορέσει να καλύψει τον δεύτερο ευρωπαϊκό στόχο σύμφωνα με τον οποίο το 2020 θα πρέπει να έχουμε 100% κάλυψη μέχρι τα 30 Mbps. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες ευρωπαϊκές στατιστικές, για το έτος 2018 μόνο το 9% των συνδέσεων στην Κύπρο ήταν πάνω από 30 Mbps (το ποσοστό αυτό ήταν 3% για το έτος 2017), πράγμα που κατατάσσει την Κύπρο στην 27 θέση από τα 28 κράτη μέλη. Συνολικά, σε ό,τι αφορά τη Συνδεσιμότητα (Connectivity) και σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό δείκτη DESI (Digital Economy and Society Index), η Κύπρος κατατάσσεται στην 21η θέση ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη. Προφανώς έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε και σίγουρα τα νέα δίκτυα θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

*Διοικητικός Σύμβουλος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, KPMG Limited και Principal, αντίστοιχα.

SHARE
FETCHING MORE CONTENT

Window will close in 15 secs

QUOTE OF THE DAY

Ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος.

- Καλλίμαχος

, 310-240 π.Χ., Αλεξανδρινός ποιητής & επιγραμματοποιός