Opinion Works

29.10.2018

Αναμορφώνοντας τεχνολογικά την ασφαλιστική βιομηχανία Insurtech

By KPMG Team

Opinion Works

29.10.2018

Αναμορφώνοντας τεχνολογικά την ασφαλιστική βιομηχανία Insurtech

Αλλά και την ασφαλιστική βιομηχανία

By KPMG Team


Του Παγκράτιου Βανέζη*

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι γεγονός και επηρεάζει και την ασφαλιστική βιομηχανία. Ενδεικτικά, οι συνολικές επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων στον τομέα αυτό σύμφωνα με έκθεση της KPMG αναμένεται να ξεπεράσουν το US$ 1,5 δις το 2018, σε σύγκριση με US$ 0,4 δις το 2014, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με άλλες χρηματοοικονομικές βιομηχανίες. Αξίζει να σημειωθεί πως ο προορισμός των επενδυτικών επιχειρηματικών κεφαλαίων λειτουργεί πολλές φορές ως ένας προάγγελος, στο τι θα δούμε σε μια βιομηχανία στα επόμενα χρόνια.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως παρουσιάζεται και στην έκθεση «Pulse of Fintech» της KPMG για το πρώτο εξάμηνο του 2018 σημειώνει μεγάλη αύξηση, με τεράστιους επενδυτικούς γύρους αξίας άνω των US$ 100 εκ., για παράδειγμα οι επενδύσεις στις εταιρείες Oscar και Lemonade. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενσωμάτωση και βελτίωση της πελατειακής εμπειρίας, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο στον ασφαλιζόμενο, όπως για παράδειγμα η συνεργασία της AXA και ING. Επιπρόσθετα, το πρώιμο στάδιο του insurtech στην Ασία παρακολουθείται με ενδιαφέρον, καθώς αναμένεται ότι στα επόμενα χρόνια θα δοθεί ακόμη περισσότερη έμφαση στον τομέα και σημαντικές τεχνολογικές λύσεις θα παράγονται και θα προέρχονται από εκεί (ήδη η Ασία έχει συγκεντρώσει τη μερίδα του λέοντος από τις καινοτόμες τεχνολογικές χρηματοοικονομικές λύσεις που προσφέρονται σήμερα).

Είναι ξεκάθαρο πως το Insurtech οδηγεί την ασφάλιση στην καινοτομία με ένα πρωτοποριακό τρόπο, σε μια ανατροπή του παραδοσιακού μοντέλου με διείσδυση και εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και αλυσίδων. Η συζήτηση δεν πρέπει να περιστρέφεται στο κατά πόσο η τεχνολογία θα επιφέρει σημαντικές αξίες στην αλυσίδα, αλλά στο γεγονός ότι μια ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει άμεσα να αξιολογήσει τα ιδιαίτερα της χαρακτηριστικά και να αποφασίσει πως θα αξιοποιήσει τις σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογικές χρηματοοικονομικές λύσεις.

Για αρχή, οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να αξιολογήσουν τα ακόλουθα:

1. Αποσαφήνιση και καθορισμός του προβλήματος: ποια προβλήματα έχουν σημασία για να επιλυθούν; Αυτό θα εξαρτηθεί από την κάθε εταιρεία ξεχωριστά, όμως το πρώτο βήμα είναι η θέσπιση πελατοκεντρικής προσέγγισης, προσφέροντας ταξίδι εμπειρίας στον πελάτη, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τα κυριότερα του προβλήματα.

2. Αναγνώριση τεχνολογικών λύσεων: η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει είτε αναγνώριση υφιστάμενων τεχνολογικών λύσεων ή ακόμα και τη δημιουργία τεχνολογικού εργαστηρίου. Βασιζόμενο σε υπαρκτά προβλήματα και σε μια μεγάλη βάση δεδομένων για επεξεργασία, καθώς και εκμάθηση των σχετικών αλγόριθμων κάνοντας χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής εκμάθησης, το εργαστήριο αυτό θα καταπιάνεται με την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων. Σχετικά παραδείγματα είναι αυτά της Allianz και της Metalife

3. Αξιολόγηση των προβλημάτων ενσωμάτωσης: παρόλο που το 95% των ανώτερων στελεχών, σύμφωνα με σχετική έρευνα της KPMG, αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της καινοτομίας, μόνο 45% πιστεύει ότι ο οργανισμός τους διαθέτει και εφαρμόζει καινοτόμα φιλοσοφία. Ως εκ τούτου, οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να αξιολογήσουν το πως μπορεί να επιτευχθεί αυτή η τεχνολογική μεταμόρφωση. Και αυτό δεν αφορά μόνο το ποιες καινοτόμες λύσεις και σχετικές τεχνολογικές υποδομές θα αξιοποιηθούν, αλλά και το πως το ανθρώπινο κεφάλαιο θα μπορεί ρεαλιστικά να ανταποκριθεί.

4. Σύμπραξη με τους κατάλληλους εταίρους: παρόλο που αρκετές νεοφυείς επιχειρήσεις με insurtech λύσεις ψάχνουν την ανατροπή του υφιστάμενου μοντέλου, το πιο αποτελεσματικό μοντέλο δεν είναι άλλο από αυτό της συμβίωσης του παλιού με του νέου. Οι πιο επιτυχημένες νεοφυείς επιχειρήσεις είναι αυτές που έχουν επιτύχει μια «σχέση συμβίωσης» με τις υφιστάμενες ασφαλιστικές εταιρείες. Για μια νεοφυή επιχείρηση του τομέα, το πρώτο βήμα προς την αποτελεσματικότητα είναι να είναι σε θέση να αναδεικνύει και να καθορίζει σωστά τα προβλήματα και τα κενά, για να ακολουθήσει η ορθά δομημένη ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων που προσδίδουν αξία στην βιομηχανία.
Blockchain και ασφαλιστική βιομηχανία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη τεχνολογία Blockchain, αφού πιστεύουμε πως θα διαδραματίσει σημαντικό και ανατρεπτικό ρόλο σε όλο το φάσμα της αλυσίδας ασφαλιστικής κάλυψης. Από το «know your client» στη διαχείριση και πληρωμή απαιτήσεων, το εύρος εφαρμογής της τεχνολογίας διευρύνεται μέρα με τη μέρα. Αδιαμφισβήτητα, ένας σημαντικός τομέας εφαρμογής της είναι τα «έξυπνα συμβόλαια», που θα διασφαλίζουν την αυτοματοποίηση της εφαρμογής και πληρωμής συμβολαίων και απαιτήσεων καθώς και ανταλλαγής πληροφοριών με όλους τους συμβαλλόμενους. Πεδία εφαρμογής blockchain στην ασφαλιστική βιομηχανία περιλαμβάνουν: ασφάλεια ζωής και ταξιδιού, προσωπική ασφάλεια ατυχημάτων, διαχείριση ασφαλιστικών απαιτήσεων, απαιτήσεις αντασφαλιστών και διαχείριση διάφορων αρχείων.

*Διοικητικός Σύμβουλος, KPMG Limited

SHARE
FETCHING MORE CONTENT

Window will close in 15 secs

QUOTE OF THE DAY

My life is my message

- Mahatma Gandhi

, Indian activist