Opinion Works

08.10.2018

Κυπριακοί Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων: Εναλλακτικές Λύσεις

By KPMG Team

Opinion Works

08.10.2018

Κυπριακοί Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων: Εναλλακτικές Λύσεις

Οι επενδυτές τείνουν ολοένα και περισσότερο να αναζητούν εναλλακτικές επιλογές

By KPMG Team


Του Αντώνη Ρούβα*

Στις σημερινές χρηματοοικονομικές αγορές χαμηλών αποδόσεων, οι επενδυτές τείνουν ολοένα και περισσότερο να αναζητούν εναλλακτικές επιλογές, αφού το φάσμα των διαφόρων εναλλακτικών στρατηγικών είναι ευρύ. Το ερώτημα είναι: υπάρχει ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός που παρέχει στους επενδυτές πρόσβαση σε εναλλακτικές στρατηγικές και παράλληλα τους προστατεύει με λογικό και λειτουργικό τρόπο χωρίς να διακυβεύει τα εγγενή οφέλη και αναπόφευκτα τους κινδύνους αυτών των επενδύσεων;

Στην παρούσα φάση βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής σε ό,τι αφορά το επενδυτικό σύμπαν. Μια μεγάλη παγκόσμια τάση η οποία είναι εμφανής στον χρηματοπιστωτικό κόσμο είναι η «επαναστατική» ανάπτυξη της τεχνολογίας σε πολλά μέτωπα. Η τεχνολογία παρέχει καλύτερη και πιο διορατική πρόσβαση στις επενδυτικές ευκαιρίες με την παροχή βαθύτερης ανάλυσης δεδομένων και διασυνδεδεμένων πλατφόρμων σε πραγματικό χρόνο. Ταυτόχρονα, οι νέες τεχνολογίες έχουν δημιουργήσει και νέες κατηγορίες επενδύσεων. Αξιοσημείωτο παράδειγμα αποτελεί η ταχεία αύξηση των κρυπτονομισμάτων και των αρχικών προσφορών νομισμάτων (Initial Coin Offering - ICO), τα οποία αξιοποιούν την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (Distributed Ledger Technology - DLT).

Με ολοένα αυξανόμενες επενδυτικές ευκαιρίες και υφιστάμενα και αναδυόμενα είδη κινδύνου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην υποβιβαστούν οι βασικές αρχές των επενδύσεων, όπως για παράδειγμα η διασπορά και η επιλογή αξιόπιστων συμβούλων επενδύσεων.

Τα Επενδυτικά Ταμεία, μέσω κεφαλαίων που προέρχονται από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, μπορούν να εξυπηρετήσουν ένα ποικίλο φάσμα επενδυτικών στρατηγικών. Ταυτόχρονα, τα Επενδυτικά Ταμεία ενισχύουν μακροπρόθεσμα έργα και μπορούν να χρησιμεύσουν ως εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης.

Τι είναι ένα Επενδυτικό Ταμείο
Ένα επενδυτικό ταμείο είναι ένας οργανισμός ο οποίος συγκεντρώνει κεφάλαια από διάφορους επενδυτές τα οποία χρησιμοποιούνται για την συλλογική αγορά περιουσιακών στοιχείων/τίτλων σύμφωνα με μια καθορισμένη επενδυτική πολιτική προς όφελος αυτών των επενδυτών. Τα βασικά πλεονεκτήματα αυτών των Επενδυτικών Ταμείων είναι:

• Δίνουν πρόσβαση σε περισσότερες επενδυτικές επιλογές καθώς οι επενδυτές αποτελούν μέρος μιας μεγάλης ομάδας κεφαλαίων

• Ευκολότερες επιλογές εξόδου

• Χαμηλότερος κίνδυνος, καθώς το κεφάλαιο μπορεί να διανεμηθεί σε ένα ευρύτερο φάσμα επενδύσεων με αποτέλεσμα τη διασπορά του επενδυτικού κίνδυνου

• Καλύτερες αποδόσεις και καλύτερη διαχείριση κινδύνων λόγω της αξιοποίησης των επαγγελματιών διαχειριστών επενδύσεων. Στην ουσία, ένας επενδυτής με μικρότερο κεφάλαιο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε επαγγελματική διαχείριση, εμπειρία και τεχνογνωσία

• Η εξειδίκευση είναι δυνατή καθώς τα επενδυτικά ταμεία τείνουν να επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο τομέα και να επωφελούνται από την εμπειρία των διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων

• Οικονομίες κλίμακας, για παράδειγμα χαμηλότερο κόστος χρηματοοικονομικών συναλλαγών

• Προστασία της επένδυσης, δεδομένου ότι είναι ρυθμιζόμενο προϊόν που υπόκειται σε αυστηρή διαδικασία εφαρμογής και υπόκειται σε συνεχή ρυθμιστική παρακολούθηση

• Προστασία των περιουσιακών στοιχείων, αφού αυτά ανατίθενται σε ανεξάρτητο θεματοφύλακα, ο οποίος είναι επίσης υπεύθυνος για τις λειτουργίες παρακολούθησης και εποπτείας των ταμειακών ροών (ανάλογα με την κατηγορία των αμοιβαίων κεφαλαίων)

• Πρόσβαση σε επενδύσεις, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να είναι απρόσιτες (δηλ. το μέγεθος της επένδυσης, η κατανομή του κόστους, η κατανομή του κινδύνου κ.λπ.).

Γιατί να επιλέξει κάποιος ένα Κυπριακό Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ)
Η Κύπρος προσφέρει μια αξιόπιστη επιλογή με ικανούς επαγγελματίες - παρόχους τέτοιων υπηρεσιών. Έχει ενσωματώσει πλήρως όλες τις Οδηγίες και Κανονισμούς της ΕΕ σε σχέση με τα κεφάλαια και τη διαχείριση τους. Επιπλέον, έχει θεσπίσει έναν αριθμό εθνικών νόμων για την περαιτέρω διευκόλυνση του κλάδου.

Η Κύπρος προσφέρει πολυάριθμα μοναδικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα, παρέχοντας λειτουργική ευελιξία, επιτυγχάνοντας παράλληλα την ιδανική ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας λειτουργίας του διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων και της προστασίας των επενδυτών.

Το ισχυρό, αξιόπιστο και ταυτόχρονα ευέλικτο νομικό (βασισμένο στις αρχές του Κοινού Δικαίου) και κανονιστικό πλαίσιο της Κύπρου, το καθιστά δικαιοδοσία επιλογής για τους διαχειριστές κεφαλαίων και επενδυτικών ταμείων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων έχουν καταστεί βασικό επενδυτικό μέσο. Διαμέσου της δημιουργίας ενός κυπριακού ταμείου, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ποικιλόμορφο φάσμα επενδυτικών στρατηγικών κατά τρόπο ομαλό, διαφανή και ρυθμιζόμενο.

Η παρεχόμενη ευελιξία διευκολύνει την αποτελεσματική και προσαρμοσμένη πρόσβαση σε νέους τύπους επενδύσεων. Οι συγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις στην Κύπρο αλλά και εκτός, εφόσον η χώρα μπορεί να δώσει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων τόσο στα ίδια τα ταμεία όσο και στους διαχειριστές.

*Διοικητικός Σύμβουλος, KPMG Limited

SHARE
FETCHING MORE CONTENT

Window will close in 15 secs

QUOTE OF THE DAY

Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων

- Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ.

, Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος