Opinion Works

26.06.2019

Οι ευέλικτοι CEOs επανακαθορίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού

Opinion Works

26.06.2019

Οι ευέλικτοι CEOs επανακαθορίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού


Η προηγούμενη χρονιά βρήκε τους Διευθύνοντες Συμβούλους να αναγνωρίζουν ότι η γεωπολιτική αστάθεια, οι σημαντικές δημογραφικές εξελίξεις, η εισαγωγή τεχνολογιών νέας γενεάς και η ραγδαία αύξηση των αναδυόμενων κυβερνο-απειλών, αποτελούν πλέον στοιχεία του νέο-διαμορφωμένου περιβάλλοντος. Γι’ αυτό και δήλωσαν ότι οι προσπάθειες τους από δω και πέρα θα εστιάζουν στην άμεση θέσπιση ικανών στρατηγικών ανάπτυξης που θα ανταποκρίνονται με επιτυχία στις εναλλασσόμενες ανάγκες των πελατών και τις τάσεις της αγοράς.

Σύμφωνα με την πέμπτη κατά σειρά έρευνα Global CEO Outlook 2019 της KPMG που έγινε σε1.300 Διευθύνοντες Συμβούλους σε 11 αγορές (Αυστραλία, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) και 11 τομείς δραστηριοποίησης (διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, αυτοκινητοβιομηχανία, χρηματοοικονομικά, ενέργεια, κατασκευές, ασφαλιστικά, λιανικές πωλήσεις, βιοεπιστήμες, μεταποίηση, τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες), οι πλείστοι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ανά το παγκόσμιο δηλώνουν σχετικά αισιόδοξοι για την προοπτική της χώρας τους καθώς και για την οικονομία γενικά, τονίζοντας πως ο παράγοντας «ευκινησία» αποτελεί το νέο «νόμισμα» των επιχειρήσεων και ότι εάν δεν καταφέρουν να προσαρμοστούν στις συνεχείς αλλαγές και εξελίξεις, η επιχείρησή τους θα καταστεί μη βιώσιμη.

Η αισιοδοξία τους αποδεικνύεται και από την αποφασιστικότητα τους να προχωρήσουν σε προσλήψεις προσωπικού, με το 36% των CEOs να στοχεύουν σε αύξηση του εργατικού δυναμικού τους πέραν του 6% μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Ταυτόχρονα επιδεικνύουν ρεαλισμό, με το 53% να προβλέπει με επιφύλαξη προοπτικές τριετούς ανάπτυξης μέχρι και 2%.

Οι CEOs επέλεξαν την κλιματική αλλαγή ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο που εμποδίζει την ανάπτυξη του οργανισμού τους.

Αυτή είναι η πρώτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια που η κλιματική αλλαγή ανεβαίνει στην πρώτη θέση ως ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους σε σχέση με τους τεχνολογικούς, εδαφικούς, διαδικτυακούς και λειτουργικούς κινδύνους. Αν και προηγείται ελάχιστα των προαναφερομένων, εντούτοις συμβάλλει σημαντικά στην αποτύπωση ενός πολύπλοκου και συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, που εγκυμονεί ποικίλους επιχειρησιακούς κινδύνους.

Στον «συνδεδεμένο» κόσμο που ζούμε, όπου το διαδίκτυο διευρύνεται και οι κυβερνο-απειλές πολλαπλασιάζονται, η κυβερνοασφάλεια δεν θα μπορούσε να μην βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των CEOs. Το 2019 μια μεγαλύτερη ομάδα CEOs (69% έναντι 55% το 2018) δίνει προτεραιότητα στη δημιουργία μιας ισχυρής στρατηγικής για την κυβερνοασφάλεια, με το 71% να θεωρεί την ασφάλεια πληροφοριών ως βασικό παράγοντα στην ευρύτερη στρατηγική της καινοτομίας τους.

Σημειώνεται πως ένα μεγάλο ποσοστό των CEOs συνδυάζει την απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών. Για πολλούς CEOs οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αποτελούν την καλύτερη ευκαιρία για αναβάθμιση των ψηφιακών δυνατοτήτων του οργανισμού τους με ένα σταθερό ρυθμό.

Μια προληπτική στρατηγική συγχωνεύσεων και εξαγορών περιλαμβάνεται στην ατζέντα του CEO για το 84% των ερωτηθέντων, των οποίων τα επίπεδα διάθεσης για εξαγορές και συγχωνεύσεις τα επόμενα τρία χρόνια παρουσιάζονται μέτρια ως υψηλά. Κινητήριος μοχλός της τάσης αυτής είναι πολλές φορές η ικανότητα των συγχωνεύσεων και εξαγορών να μετασχηματίζουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο ταχύτερα απ’ ότι η οργανική ανάπτυξη.

Αν και η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial intelligence - AI) είναι στο μυαλό των CEOs, μόνο το 16% έχει εγκαταστήσει προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποίησης στον οργανισμό του. Το 31% δηλώνει ότι βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο, ενώ το 53% παραδέχεται ότι η εισαγωγή και υλοποίηση τεχνητής νοημοσύνης στο οργανισμό του βρίσκεται ακόμα σε πολύ περιορισμένα επίπεδα.

Το 65% των CEOs πιστεύει ότι οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποίησης θα δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας απ’ ότι θα κλείσουν.

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, οφείλουν να είναι έτοιμοι να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο της συνεχούς μεταβλητότητας και αβεβαιότητας. Πρέπει να μπορούν με άνεση να μετασχηματίζουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα δημιουργώντας νέες στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, εξετάζοντας εναλλακτικές στρατηγικές συγχωνεύσεων και εξαγορών, παράλληλα δημιουργώντας τις συνθήκες για αύξηση των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους. Για να είναι σε θέση να οδηγήσουν τους οργανισμούς τους στον δρόμο της ανάπτυξης, οι σημερινοί CEOs πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειες τους στους τομείς γρήγορου μετασχηματισμού και αλλαγής κουλτούρας, οι οποίοι αποκτούν ακόμη περισσότερη σημασία κάθε έτος που περνά. Οι σημαντικότεροι «πελάτες» του αύριο, οι millennials, καραδοκούν, αναζητούν εμπιστοσύνη και προσβλέπουν στις εταιρείες να κατανοήσουν τις προτεραιότητες και τις αξίες τους.

Δημήτρης Βάκης, Διοικητικός Σύμβουλος, KPMG Limited, τηλ. 22209000, [email protected]

SHARE
FETCHING MORE CONTENT

Window will close in 15 secs

QUOTE OF THE DAY

A man is a success if he gets up in the morning and gets to bed at night, and in between he does what he wants to do.

- Bob Dylan