Opinion Works

19.12.2018

Τι είναι το Νative Advertising και πως μπορεί να αξιοποιηθεί;

Opinion Works

19.12.2018

Τι είναι το Νative Advertising και πως μπορεί να αξιοποιηθεί;

Η αναδυόμενη και πολλά υποσχόμενη παγκόσμια διαφημιστική τάση


Δεν είναι τυχαίο που το Native Advertising χαίρει τον χαρακτηρισμό του πιο υποσχόμενου μοντέλου ψηφιακής διαφήμισης παγκοσμίως αυτή τη στιγμή.

Με αισθητές διαφορές από τις παραδοσιακές μορφές διαφήμισης, βασικό του χαρακτηριστικό είναι η συνύπαρξη της εταιρικής καταχώρησης με το κυρίως περιεχόμενο της ιστοσελίδας όπου φιλοξενείται. Παρακλάδι του Content Marketing, το Native Advertising χρησιμοποιεί με έξυπνο και δημιουργικό τρόπο το περιεχόμενο, στοχεύοντας στην οικοδόμηση σχέσεων αλλά και εμπιστοσύνης με υφιστάμενους αλλά και υποψήφιους πελάτες.

Τα οφέλη της ενσωμάτωσης του Native Advertising, ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής marketing μιας εταιρείας, αποτελεί πλέον ένα εγγυημένα πετυχημένο τρόπο διαδικτυακής διαφήμισης.

Το Native Advertising ξεχωρίζει λόγω του ιδιαίτερου τρόπου αλληλεπίδρασης με τους χρήστες αλλά και της στοχευμένης αποστολής του διαφημιστικού μηνύματος. Συνάμα, διατηρεί τη συνοχή στην αναγνωστική εμπειρία, ενισχύει το engagement -σε μία εποχή που οι χρήστες έχουν μάθει να αγνοούν τις διαφημίσεις- και επιπλέον αποτελεί μέρος του Content Marketing λόγω, ακριβώς, του μοναδικού του περιεχομένου.

Ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία:
-Οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν με τις native ads 20% έως 60% περισσότερο από ό, τι με τις τυπικές διαφημίσεις.
-Οι multimedia native ads (με εικόνες ή βίντεο) οδηγούν σε conversion μέχρι και 60% περισσότερο.
-Η ανάγνωση μιας native ad τυγχάνει 308 φορές περισσότερης προσοχής από την επεξεργασία μιας εικόνας ή ενός banner.
-Οι native ads για κινητά έχουν 6 φορές υψηλότερο conversion για τα brands σε σχέση με τις παραδοσιακές mobile διαφημίσεις.
-Οι χρήστες που διαβάζουν μια native ad δείχνουν 18% μεγαλύτερη (52% έναντι 34%) πρόθεση αγοράς

Χαρακτηριστικές αναφορές συναντά κανείς στο Native Advertising Playbook, δημιουργία του Interactive Advertising Bureau, όπου αναφέρονται μεταξύ άλλων οι βασικοί πυλώνες των native ads οι οποίες και αφορούν στο περιεχόμενο (χρήσιμες και σημαντικές πληροφορίες που δεν διαφημίζουν απευθείας το προϊόν ή την υπηρεσία) και ακολουθούν συνάμα τη ροή του: Δεν διακόπτεται ο χρήστης από αυτά που διαβάζει.

Κύριος στόχος, εξάλλου, του Native Advertising είναι να υπηρετεί την διαφήμιση χωρίς, ωστόσο, να διαταράσσει την εμπειρία του χρήστη με την ιστοσελίδα.

Αξίζει να σημειωθεί και η πρόσφατη μελέτη με τίτλο «Native Advertising Trends 2018 - The News Media», η οποία και αναδεικνύει τα προτερήματα του Native Advertising. Με δείγμα 148 στελεχών ενημερωτικών Μέσων σε 53 χώρες, στην εν λόγω μελέτη καταγράφηκαν οι τάσεις αλλά και οι βέλτιστες πρακτικές από τα ΜΜΕ. Εκ των σημαντικότερων συμπερασμάτων που απορρέουν από την μελέτη είναι ότι το Native Advertising αφορά σε μία βιομηχανία που μεγαλώνει και αναπτύσσεται ραγδαία.

Ενημερωτικά αναφέρουμε:

Α. Το 20% του revenue των εκδοτών παγκοσμίως προέρχεται από native ads
B. Λόγω της αυξημένης ζήτησης το 42% των εκδοτών έχει επενδύσει σε δικό του native ad studio ενώ το 29% έχει δημιουργήσει εξειδικευμένη ομάδα native ad.

Στην Digital Tree γνωρίζουμε καλά την αξία αλλά και τις προοπτικές του διαφημιστικού αυτού τύπου και πώς αυτές μπορούν να ενταχθούν στο περιβάλλον, το φορμάτ, τη λειτουργία και την ποιότητα του περιεχομένου του Μέσου στο οποίο φιλοξενείται.

Ακολουθώντας, πάντοτε, τις τάσεις της διεθνούς αγοράς, στην Digital Tree υιοθετήσαμε το Native Αdvertising και επενδύσαμε σ’ αυτό, με την σύσταση ειδικού τμήματος παραγωγής native ads, (copywriters, ομάδα multimedia, ομάδα παραγωγής βίντεο) με ανθρώπους δημιουργικούς που γνωρίζουν και έχουν την ευχέρεια και τις δυνατότητες να παράξουν engaging και ποιοτικό περιεχόμενο.

Ως καθαρόαιμοι digital publishers, στην Digital Tree έχουμε, επιπλέον, πολύ καλή γνώση του κοινού στο οποίο απευθυνόμαστε μέσα από τις ιστοσελίδες μας. Γνωρίζουμε πως να εξασφαλίσουμε τη σωστή διείσδυση του περιεχομένου με στόχο την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και την δημιουργία engagement που θα μεταφραστεί στην απαιτούμενη εμπορική αξία.

Στην Digital Tree πιστεύουμε ότι η εφαρμογή και η αποδοχή του Native Advertising σημάνει και την ένδειξη ωρίμανσης της διαδικτυακής αγοράς και, παρόλο που η Κύπρος βρίσκεται ακόμα στα αρχικά στάδια της εν λόγω ανάπτυξης, μας χαροποιεί το γεγονός ότι παρατηρούμε μία εντυπωσιακά αυξητική τάση υιοθέτησης αυτού του νέου και πολλά υποσχόμενου μοντέλου διαφήμισης.

SHARE
FETCHING MORE CONTENT

Window will close in 15 secs

QUOTE OF THE DAY

However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at

- Stephen Hawking

, English theoretical physicist, cosmologist, and author