Opinion Works

03.12.2018

Οι νέες τεχνολογίες λειτουργούν ως καταλύτες

By KPMG Team

Opinion Works

03.12.2018

Οι νέες τεχνολογίες λειτουργούν ως καταλύτες

Ιδιαίτερα στο νέο μοντέλο των επαγγελματικών υπηρεσιών

By KPMG Team


Του Δημήτρη Βάκη*

Η κρίση, τραπεζική και δημιοσιονομική, αλλά και οι πιέσεις από το εξωτερικό για διαφάνεια στις συναλλαγές επέβαλαν ουσιαστικές τροποποιήσεις στο μοντέλο παροχής υπηρεσιών, που ήταν και παραμένει τροφοδότης της κυπριακής οικονομίας.

Εκτός από τα επενδυτικά ταμεία, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ευκατάστατων αλλοδαπών, την προσέλκυση εταιρειών με φυσική παρουσία στην Κύπρο, υπάρχουν και άλλοι τομείς που δίνουν επιπλέον προοπτική στον τομέα των υπηρεσιών. Αναφέρομαι ειδικότερα στους τομείς της τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, τομείς που όχι μόνο θεωρώ πως πρέπει να αποτελούν άμεση προτεραιότητα και πεδίο για μεταρρυθμίσεις από την πολιτεία και τις επιχειρήσεις, αλλά και να χρησιμοποιούνται ως καταλύτες για τον εκσυγχρονισμό της κυπριακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Οι τεχνολογικές αλλαγές που καταγράφονται είναι βαρυσήμαντες για τον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλειφθούν οι παραδοσιακές δομές του οικονομικού μοντέλου σε ό,τι αφορά την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών. Είναι όμως απαραίτητη η προσαρμογή του υφιστάμενου μοντέλου στα νέα δεδομένα. Παράλληλα, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προσδώσουμε περαιτέρω αξία πέραν του φορολογικού κινήτρου που δινόταν μέχρι πρόσφατα, ενώ θα πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μπροστά μας. Σε αντίθετη περίπτωση, θα μείνουμε απλοί θεατές βλέποντας τον ανταγωνισμό να μας προσπερνά. Τρανό παράδειγμα, η εισαγωγή και ανάπτυξη της υποσχόμενης τεχνολογίας Blockchain, η οποία εκτός από τα εικονικά νομίσματα όπως το Bitcoin, έχει εφαρμογές και σε πολλούς άλλους τομείς της επιστήμης και της οικονομίας. Μικρά ανταγωνιστικά κράτη όπως η Μάλτα, έχουν κάνει άλματα σε σχέση με εμάς. Στην Κύπρο, μόλις πρόσφατα ορισμένες επιχειρήσεις έχουν εισαγάγει αυτή την τεχνολογία. Μέσα από διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, θα πρέπει να προχωρήσει η θέσπιση νομικού πλαισίου για το Blockchain.

Η KPMG Κύπρου, αντιλαμβανόμενη το μέγεθος της επιρροής που έχουν οι καινοτόμες τεχνολογίες στον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις, καθώς και στον ανθρώπινο παράγοντα, ανταποκρίθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις δημιουργώντας τμήματα που προσφέρουν τεχνολογικά καινοτόμες υπηρεσίες· για παράδειγμα, υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups), καινοτόμου ψηφιοποίησης (digital innovation), έξυπνης αυτοματοποίησης (intelligent automation), δεδομένων ανάλυσης (data analytics), χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech), κυβερνοασφάλειας (cyber security), κ.α.

Πρόσφατα ανακοινώσαμε τη νέα συνεργασία μας με την Google, με αντικείμενο τη στήριξη των επιχειρήσεων στη διαδικασία μετασχηματισμού των επιχειρηματικών και λειτουργικών τους μοντέλων, ενσωματώνοντας τεχνολογίες secure cloud computing, machine learning (ML), enterprise mobility και advanced analytics. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η KPMG δημιουργεί δέσμη λύσεων που βασίζονται στην πλατφόρμα Cloud της Google (GCP). Ήδη παρέχονται σε πελάτες (ανεξαρτήτως τομέα δραστηριοποίησης) λύσεις νέας τεχνολογίας που επωφελούνται από την αξιόπιστη ασφάλεια που προσφέρει το GCP, τα advanced analytics και η τεχνολογία ML.

Επιπλέον, προχωρήσαμε στη σύναψη συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο με την Amazon Web Services (AWS), με σκοπό την παροχή υπηρεσιών και λύσεων που συμβάλλουν στο να επιταχύνουν τη μετάβαση και τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων σε περιβάλλον cloud. Η KPMG, ως ένας έμπειρος συμβουλευτικός εταίρος στο δίκτυο συνεργασίας της AWS Partner Network (APN), παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις σε επίπεδο cloud σε διάφορους τομείς όπως η στρατηγική, η μετάβαση σε περιβάλλον cloud, η διαχείριση κινδύνου καθώς και η συμμόρφωση σε νομοθετικά πλαίσια.

Είναι γεγονός ότι κινούμαστε ολοένα και περισσότερο σε ένα καινούργιο μοντέλο υπηρεσιών, πολύ διαφορετικό από ότι ξέραμε μέχρι σήμερα. Ο τομέας έχει γίνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, με τις αλλαγές να είναι συνεχείς και ραγδαίες. Οι οδηγίες, τα εποπτικά πλαίσια και τα διεθνή πρότυπα που αφορούν τον τομέα αυξάνονται και γίνονται συνεχώς πιο απαιτητικά και σαφώς πιο αυστηρά. Κινούμαστε πλέον στην εποχή της πλήρους διαφάνειας, της δημιουργίας μητρώων για επενδυτές και επιχειρηματίες και της ανταλλαγής πληροφοριών, κάτι το οποίο απαιτεί η σύγχρονη εποχή άλλωστε.

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι σύγχρονες και φρέσκες ιδέες ενσωματωμένες σε ένα καινοτόμο τεχνολογικό πλαίσιο θα δώσουν επιπλέον ώθηση στους νέους τομείς της οικονομίας μας, όπως είναι η ενέργεια, η καινοτομία, η τεχνολογία νέας γενιάς, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ιδιωτική εκπαίδευση, η ιατρική, η έρευνα κτλ. Ήδη οι νέες τεχνολογίες όχι μόνο έχουν αλλάξει ριζικά την εμπειρία των πελατών αλλά είναι ικανές και στο να επηρεάσουν σημαντικά την πορεία άλλων κλάδων, όπως τα επενδυτικά ταμεία.

*Διοικητικός Σύμβουλος

SHARE
FETCHING MORE CONTENT

Window will close in 15 secs

QUOTE OF THE DAY

However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at

- Stephen Hawking

, English theoretical physicist, cosmologist, and author