Opinion Works

02.10.2018

Σύστημα ελέγχου για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση

By KPMG Team

Opinion Works

02.10.2018

Σύστημα ελέγχου για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση

Μία από τις κύριες ευθύνες της διοίκησης κάθε εταιρείας

By KPMG Team


Της Άντρεας Κωνσταντινίδου*

Η ετοιμασία αξιόπιστης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης είναι μία από τις κύριες ευθύνες της διοίκησης κάθε εταιρείας. Για την αποτελεσματική διοίκηση μιας εταιρείας απαιτείται πρόσβαση σε συνεχή και ακριβή πληροφόρηση, αλλά είναι εξίσου σημαντική και η εμπιστοσύνη που πρέπει να μπορούν να έχουν οι επενδυτές στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που δίνονται μέσω των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών.

Η δυνατότητα της διοίκησης να εκπληρώνει τις ευθύνες της σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, εξαρτάται άμεσα από τον σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των σχετικών διαδικασιών και δικλίδων ασφαλείας που η ίδια έχει βάλει σε εφαρμογή.

Νομικό πλαίσιο

Στο πέρασμα του χρόνου, το αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου έχει καταστεί εκτός από καλή πρακτική, και νομική υποχρέωση. Με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφάλαιο 113, στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνεται «περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων». Με τη σειρά τους, οι νόμιμοι ελεγκτές διατυπώνουν γνώμη και δηλώνουν εάν, σύμφωνα με τη γνώση και την κατανόηση της εταιρείας και του περιβάλλοντός της, που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, έχουν εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες και δίνουν εξήγηση σχετικά με τη φύση των ανακριβειών αυτών.

Γενικό σύστημα ελέγχου

Το σύστημα ελέγχου για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση είναι μόνο ένα μέρος της ευρύτερης έννοιας του συστήματος ελέγχου. Το γενικότερο σύστημα ελέγχου συμπεριλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που η διοίκηση εφαρμόζει έτσι ώστε να διαφυλάξει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και να διασφαλίσει πως οι δραστηριότητες διεξάγονται σύμφωνα με τις πολιτικές της εταιρείας.

Συστατικά ενός συστήματος ελέγχου

Ένα σύστημα ελέγχου αποτελείται από τα πιο κάτω συστατικά:
1.Περιβάλλον ελέγχου – προσδίδει το «ύφος» της εταιρείας. Το περιβάλλον ελέγχου περιλαμβάνει την ακεραιότητα, τις ηθικές αξίες και τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης (και τον τρόπο με τον οποίο ανατίθενται ευθύνες, οργανώνονται και αναπτύσσονται τα στελέχη της εταιρείας).

2.Εκτίμηση κινδύνου - είναι ο εντοπισμός και η ανάλυση των σχετικών κινδύνων για την επίτευξη των στόχων, που αποτελούν τη βάση για τον προσδιορισμό του τρόπου διαχείρισής τους. Σε ένα οικονομικό περιβάλλον όπου το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο διαφοροποιείται συνεχώς, απαιτούνται μηχανισμοί για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των ειδικών κινδύνων που συνδέονται με την αλλαγή.

3.Δραστηριότητες ελέγχου - είναι οι πολιτικές και οι διαδικασίες που συμβάλλουν στη διεκπεραίωση των απαραίτητων ενεργειών από τη διοίκηση για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Περιλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες όπως εγκρίσεις, άδειες, επαληθεύσεις, συμφιλιώσεις, αναθεωρήσεις των λειτουργικών επιδόσεων, τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και τον καταμερισμό εργασιών.

4.Πληροφόρηση και επικοινωνία - οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να εντοπίζονται, να λαμβάνονται, να αναλύονται και να κοινοποιούνται στους υπευθύνους σε μορφή που να τους επιτρέπει να εκτελούν τις ευθύνες τους σε λογικά χρονοδιαγράμματα. Τα συστήματα πληροφοριών είναι αυτά που παράγουν αναφορές, οι οποίες περιέχουν εταιρικές, οικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικές με τη συμμόρφωση με νόμους και κανόνες, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διοίκηση και ο έλεγχος της εταιρείας. Εκτός από εσωτερικά δεδομένα, τα συστήματα πληροφοριών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναλύουν πληροφορίες για εξωτερικά γεγονότα, δραστηριότητες και συνθήκες που είναι απαραίτητες για τη λήψη των εταιρικών αποφάσεων και τη σωστή χρηματοοικονομική αναφορά.

5.Δραστηριότητες παρακολούθησης – το σύστημα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογείται συνεχώς μέσω εποπτείας κατά τη διάρκεια των εργασιών αλλά και μέσω ξεχωριστών αξιολογήσεων.

Σύστημα ελέγχου για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση

Το σύστημα ελέγχου για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση αφορά εξολοκλήρου στις δικλίδες ασφαλείας που είναι σχετικές με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Με απλά λόγια, το σύστημα ελέγχου για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση μιας εταιρείας αποτελείται από τους ελέγχους που σχεδιάστηκαν για να παρέχουν εύλογη βεβαιότητα (reasonable assurance) πως οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας είναι αξιόπιστες και έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Ανακρίβειες μπορούν να υπάρξουν στις οικονομικές καταστάσεις, για παράδειγμα λόγω αριθμητικών σφαλμάτων, λανθασμένης εφαρμογής των ΔΠΧΠ, ή ακόμα και απάτης. Το ρίσκο της απάτης θα πρέπει να είναι καθοριστικός παράγοντας για τον σχεδιασμό του συστήματος ελέγχου κάθε δημόσιας εταιρείας. Για παράδειγμα, οι προσδοκίες της αγοράς σε σχέση με τον κύκλο εργασιών ή το κέρδος μπορούν να ασκήσουν πίεση στη διοίκηση της εταιρείας να επιτύχει τους στόχους αυτούς και έτσι να προκύψουν ανακρίβειες λόγω απάτης στις οικονομικές καταστάσεις. Ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση θα πρέπει να μπορεί να εμποδίζει την ύπαρξη τέτοιων ανακριβειών και όπου αυτές υπάρχουν να μπορεί να τις ανιχνεύει και να τις διορθώνει.

Η χρηματοοικονομική πληροφόρηση συχνά απαιτεί πολύπλοκες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και εφαρμογή κρίσης. Για παράδειγμα, οι τομείς λογιστικής, όπως η εκτίμηση των ζημιών από απομειώσεις δανείων, η αποτίμηση των μη ρευστών αξιών και ο προσδιορισμός του εάν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι απομειωμένα, απαιτούν από τη διοίκηση να κάνει διάφορες εκτιμήσεις με τη χρήση υποθέσεων και λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα μελλοντικών γεγονότων. Σε αυτούς τους τομείς υπάρχει συνήθως ένα εύρος αποδεκτών τιμών, αντί για ένα μόνο «σωστό» αποτέλεσμα.

Οι έλεγχοι δεν μπορούν να εξαλείψουν την ανάγκη κρίσης ή να εξαλείψουν τις παραλλαγές της αναφοράς που είναι εγγενείς σε καταστάσεις στις οποίες είναι δυνατό ένα εύρος αποδεκτών τιμών. Εντούτοις, οι έλεγχοι μπορούν να σχεδιαστούν κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε, όταν εφαρμόζονται αποτελεσματικά, η διαδικασία με την οποία γίνονται οι λογιστικές εκτιμήσεις να παρέχει εύλογη βεβαιότητα ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.

*Principal, KPMG Limited

SHARE
FETCHING MORE CONTENT

Window will close in 15 secs

QUOTE OF THE DAY

An essential element of any art is risk. If you don’t take a risk then how are you going to make something really beautiful, that hasn’t been seen before?

- Francis Ford Coppola