tags

Impossible Book Club

  •  02.01.2019

Impossible Book Club: Η Σκιά

Του Βαγγέλης Γιαννίση

Impossible Book Club

  •  14.11.2018

Impossible Book Club: Φαραώ

Του Wilbur Smith

Impossible Book Club

  •  04.04.2018

Impossible Book Club: Ψηφιακό Οχυρό

Το τελευταίο βιβλίο του Dan Brown

tags

Window will close in 15 secs

QUOTE OF THE DAY

It always seems impossible until it’s done

- Nelson Mandela, 1918-2013

, President of South Africa from 1994 to 1999