tags

Impossible Book Club

  •  02.01.2019

Impossible Book Club: Η Σκιά

Του Βαγγέλης Γιαννίση

tags

Window will close in 15 secs

QUOTE OF THE DAY

Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων

- Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ.

, Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος