tags

Impossible Book Club

  •  12.06.2019

Impossible Book Club: Επανάσταση στο επιχειρείν

100 κανόνες που πρέπει να παραβείτε. Του Woods Caspian

Global News

  •  18.11.2018

Οι πέντε κανόνες του solo traveling

Το solo traveling είναι η τάση που μοιάζει να έχει κυριαρχήσει στη γενιά των Millennials

Local News

  •  14.11.2018

Νέοι αυστηρότεροι κανόνες στις ταυτότητες μας

Αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας για τα δελτία ταυτότητας στην ΕΕ

Global News

  •  05.11.2018

Το Flickr αλλάζει τους κανόνες

Διαγράφει εκατομμύρια φωτογραφίες

tags

Window will close in 15 secs

QUOTE OF THE DAY

The secret of making dreams come true can be summarized in four C's. They are curiosity, confidence, courage, and constancy; and the greatest of these is confidence.

- Walt Disney

, THE Walt Disney