tags

Impossible Book Club

  •  04.07.2018

Impossible Book Club: «Out» της Natsuo Kirino

Εύπεπτη αστυνομική λογοτεχνία στο στυλ του Ian Rankin, αλλά με εύστοχο κοινωνικό σχολιασμό

tags

Window will close in 15 secs

QUOTE OF THE DAY

Science is organized knowledge. Wisdom is organized life

- Immanuel Kant, 1724 - 1804

, German philosopher